Aan het einde van het wegseizoen en de start van het winter, mountainbike seizoen, wordt traditie getrouw elk jaar door de toervereniging van ETP Zutphen een Snerttocht georganiseerd.

Dit jaar wordt de snerttocht georganiseerd op 26 oktober. Deze tocht staat open voor alle leden van ETP-Zutphen

Alle Leden worden uitgenodigd hier aan deel te nemen.

Svp opgave :
– Op het prikbord in het clubgebouw
of Per mail aan :
stan Hompe

Inschrijven voor 22 oktober. Opgave is deelname !