Beste leden,

Eindelijk, eindelijk is ‘t dan zover!

De voorraad clubkleding is weer op peil en opgeslagen in ons clubhuis. Dus niet meer bij The Bike Store, zoals tot dusver.

Willen degenen die nog kleding in bestelling hebben, maar ook leden die nog extra kleding willen bestellen, contact opnemen met ons bestuurslid Helga Dashorst via e-mail: gdashorst@planet.nl .

Ook degenen die nog geen of een verkeerde maat beenstukken hebben gekregen, kunnen zich tot haar wenden.

Met vriendelijke groet,

de secretaris van Toerclub ETP Zutphen,

Kees Scholl