Beste vrijwilliger, ETP-er of ouder van ETP-er,
Voor werkzaamheden op en rond het parcours zijn we voor 20 juni op zoek naar vrijwilligers de kunnen helpen met zaken die het parcours aangaan.

Nu is het zo, dat er een paar zaken spelen:

  • Na de wedstrijd van de wintercompetitie hebben we wat zaken verbeterd aan het parcours;
  • Er moeten nog steeds wat zaken afgerond worden na het vertrek van het leger, na die fantastische actie in 2014;
  • We hadden veel last van water en hebben Wissels uit Zutphen bereid gevonden ons als sponsor actie te helpen. Zij hebben het nodige graafwerk voor ons gedaan (uitvlakken terrein en maken Wadi) waarvoor we linten en palen hebben moeten verwijderen om het terrein bereikbaar te maken voor de graafmachine. Wissels maakt het resterende deel de komende weken af;
  • We klussen op woensdag avond steeds wat, maar het duurt lang voor we alles af hebben en vaak wordt er geklust door een trainer;

Op 4 juli hebben we een open dag voor de vereniging.

Kortom, we hebben nog wat zaken te doen. We hebben het idee opgevat dat we met wat voorbereidingen de laatste zaken in 1 zaterdag voor elkaar kunnen krijgen als we een man of 10 – 15 bij elkaar kunnen krijgen.

We willen het zo te organiseren dat de geplande training die zaterdag wel gewoon door kan gaan. Freek bewaakt dat hij in ieder geval genoeg trainers en begeleiders heeft die dag. Daarmee hebben we dus ook weer minder klussers beschikbaar.

We hebben daar zaterdag 20 juni voor geprikt, van 9.00 tot 17.00 uur. We zorgen voor een drankjes tussendoor en een broodje tussen de middag.

Zou je ons kunnen en willen helpen die dag? Daar zouden we enorm blij mee zijn. Mocht je iemand mee willen nemen om te helpen graag.

Kan je me deze week laten weten of je wil en kan helpen? Dan kan ik zien of we genoeg mensen hebben, met Freek afstemmen of het lukt met de training (en vervoer naar Hengelo die dag) en zo nodig op zoek gaan naar meer mensen.

Wij zouden het fantastisch vinden als je kan komen en maken er natuurlijk ook een gezellige dag van. Ik hoor het graag!

Groeten,

Tom Claassen
Wielersportvereniging ETP Zutphen
06-12325660
Tom245@kpnmail.nl