Op vrijdag 13 mei of 20 mei hebben jullie de nieuwe kleding van de KNWU afdeling van onze club in ontvangst genomen. Naast de vele positieve reacties die wij hebben gekregen, hebben wij helaas ook een aantal klachten ontvangen.

De kledingcommissie wil onderzoeken hoeveel klachten er zijn, waarover en bij wie.

Wij zijn er niet geheel zeker van dat iedereen zijn/haar klachten bij ons heeft gemeld. De door ons ontvangen klachten zouden bij nog meer mensen aan de orde kunnen zijn en gaan vooralsnog over de volgende onderwerpen:

  1. Een zwarte veeg in het witte gedeelte van de korte broek rondom de tekst: “ETP Zutphen”, (dit gaat om meerdere gevallen)
  2. Stiknaden die los laten ( in ieder geval twee leden hebben deze klachten)
  3. Kleding die achteraf niet blijkt te passen, de geleverde kleding is te klein (meerdere gevallen)
  4. Witte plekken in de zwarte stukken van de kleding (in ieder geval bij een lid)
  5. Andere klachten welke hierboven niet staan beschreven.

Als jij ook problemen ervaart met de uitgeleverde kleding, schroom dan niet om het ons te laten weten zodat wij dit mee kunnen nemen in het gesprek met de leverancier.

Als je ons nog niet gemaild hebt dan vragen we je om dat als nog te doen, naar kleding@etp-zutphen.nl zodat we precies weten, wie welke klacht(en) heeft. Wij vragen jullie te reageren voor donderdag 2 juni 2016.

Wij gaan vervolgens de door jullie ondervonden klachten aan te kaarten in gesprek met de leverancier en proberen e.e.a. zo goed mogelijk op te lossen. Wij koppelen aan jullie persoonlijk terug wat de oplossing voor de ondervonden klacht is.

De kleding en sponsorcommissie