Laan naar Eme 95, 7204 LZ Zutphen

Bestuurslid Weg

In deze rol denk je mee over de positie en de toekomst van het wegwielrennen binnen ETP op recreatief en wedstrijdgericht gebied en je denkt mee over de missie, richting en visie van ETP.

Je bestuurt de vereniging samen met de andere bestuursleden: voorzitter, penningmeester, secretaris, bestuurslid Offroad en bestuurslid Jeugd.

De bestuursvergaderingen zijn om de 6 weken gepland, soms vaker als dat nodig is. Een keer per jaar leg je bestuurlijke verantwoording af in de algemene ledenvergadering. 

Focus binnen deze bestuursfunctie ligt bij de disciplines Wielrennen en Toerfietsen en bij de Commissie Sponsoring.

Met de commissie sponsoring ben je de linking-pin naar het bestuur en houd je intensief contact, zodat je weet wat er speelt.

Verder ben je tezamen met het bestuurslid off-road contactpersoon vanuit het bestuur voor de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU) en de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).

Tijdsbesteding 3 tot 5 uren per week.

Reageren?
Graag met vermelding van telefoonnummer via vrijwilligers@etp-zutphen.nl.

Terug naar “ETP Samen”