De clubritten gaan weer van start!

Eindelijk ook goed nieuws voor de toerrijders onder ons.

We gaan donderdag 11 juni weer starten met de clubritten op de weg!

De maatregelen voor het sporten in de buitenlucht tijdens COVID-19 zijn al enige tijd versoepeld, maar het is nog niet eenduidig wat er wel en niet kan. Uit diverse onderzoeken is inmiddels duidelijk geworden dat de kans op besmetting in de buitenlucht geringer is dan voorheen werd verwacht.
De “normale clubritten” zijn op dit moment echter nog niet mogelijk. Het lijkt allemaal nogal lang te gaan duren. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of we als ETP moeten blijven wachten op verdere versoepeling.

Het bestuur is door veel leden bevraagd: “is het niet mogelijk om toch maar weer eens te starten met de clubritten”? We hebben de afgelopen weken gesproken met een dwarsdoorsnee van onze vereniging. De uitkomst daarvan is dat we op gaan starten met aangepaste clubritten. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Dat plan vraagt wel om verantwoordelijkheid van en zorgvuldige naleving door alle deelnemende leden!

Lees onderstaande spelregels goed door!

Voor de clubritten volgen we de actuele agenda zoals je die op onze site kunt vinden. Donderdag beginnen we met het rondje Coldenhove. Voorlopig gaan we in kleinere groepen fietsen en daardoor zal het niet mogelijk zijn dat iedere groep een toerleider heeft. De groep is dus zelf verantwoordelijk voor de route. Gelukkig zijn er meer en meer ETP-ers met een GPS op het stuur. Zorg dus dat je de laatste(!) versie van de clubrit op je apparaat hebt staan.

Hier vind je de actuele routes.

Spelregels

 • – In eerste instantie gaan we rijden in groepen van maximaal 6 personen en we wijken dus af van het NTFU advies. Waarom we dit doen, wordt verderop uitgelegd.
 • – Verplichte aanrijroute (zie verderop).
 • – Er wordt gestart in 3 snelheidsgroepen met aangepaste starttijden:
  •   – A/snelle B1: vertrek 18:50 / 08:50 uur.
  •   – B-groepen: vertrek 19:00 / 09:00 uur.
  •   – C-groepen: vertrek 19:10 / 09:10 uur.
 • – Als er 6 personen uit een snelheidsgroep aanwezig zijn, ook voor de verlengde routes, dient de groep te vertrekken op aanwijzing van het startcomité!
 • – Eventuele mededelingen vooraf worden voorlopig via de e-mail gedeeld.
 • – De snelheid ligt aanzienlijk lager dan in “normale” tijden. Eigenlijk zoals het bij een toerclub hoort.
 • – Constant draaien is niet toegestaan. Spreek met elkaar af welke methode de groep gaat gebruiken voor het regelmatig aflossen van de voorste rijder(s).
 • – Blijf op minimaal 200 meter afstand van de voorgaande groep rijden. Alleen in uitzonderlijke situaties mag de voorgaande groep worden ingehaald.
 • – Iedere groep is zelf verantwoordelijk voor:
  •   – Kennis van de route.
  •   – Te rijden snelheid.
  •   – Afstand bewaren tussen renners onderling en andere groepen.
 • – Snuiten en hoesten zoveel mogelijk beperken en gebruik een (papieren) zakdoek.
 • – (Neus)fluimen is verboden. Mocht het toch nodig zijn, laat je dan uit de groep zakken en sluit weer achteraan als je “gelost” hebt.
 • – Bij pechgevallen moet niet iedereen zich gaan bemoeien met het oplossen van het probleem. Als de persoon zelf het niet kan oplossen, laat dan één ander persoon dit doen. Vermijd dat meerdere personen aan de fiets gaan zitten werken, waardoor een mogelijk besmetting kan plaatsvinden.
 • – Spreek elkaar aan als de afgesproken regels worden overtreden.
 • – Het clubgebouw blijft voorlopig gesloten, zowel voor als na de clubrit.
 • – Hopelijk komt daar per 1 juli verandering in.
 • – Als blijkt dat niet iedereen zich aan de richtlijnen houdt, zullen, als uiterste consequentie, de clubritten weer worden verboden.
 • – Plezier mag natuurlijk, passie is ook geen probleem, prestatie komt wel weer een keer!

 

Als je deelneemt aan een clubrit,
ga je impliciet akkoord met deze regels!

 

Wil je jouw ervaringen delen na de clubrit of heb je opmerkingen of vragen?
Dat kan via een e-mail aan: coordinator.toer@etp-zutphen.nl

Grootte van de groepen

De NTFU geeft het advies om in groepen van maximaal 4 personen te fietsen en daarbij 1,5 meter afstand te houden tot de voorganger. Indien mogelijk, mogen 2 tweetallen naast elkaar rijden maar in de praktijk zal dit vrijwel nergens kunnen gezien de breedte van de wegen c.q. fietspaden. Er is echter nergens een verbod om met meerdere deelnemers onderweg te zijn. Aangeraden wordt om echter hierbij het gezonde verstand te gebruiken.

Met slechts 4 personen fietsen zal weinig toevoegen aan het “clubgevoel”. De clubritten zullen daarom met maximaal 6 personen beginnen. Indien de strikte regels van de NTFU qua afstand worden gevolgd, wordt de totale lengte wel erg groot. Indien de groep in 2 rijen “om en om” gaat fietsen met een afstand in de breedte van 1 meter en in beide rijen een afstand van minimaal 1 fietslengte aan te houden tot het achterwiel van de voorganger, blijft de totale lengte van de groep beperkt. Voordeel van het “om en om” rijden met een fietslengte ruimte, is dat het ritsen of smal rijden snel en veilig kan worden gedaan als dit nodig is. Zoals in onderstaande tekening bij “ETP Smal” is te zien, voldoet de onderlinge afstand ruim aan de 1,5 meter regel.

Als er meer ruimte is, kan er naast elkaar worden gereden zoals bij “ETP Breed”. In dat geval wordt de afstand in de breedte ook 1,5 meter.

In dit overzicht kun je zien wat de afstanden tot elkaar bedragen in de twee besproken scenario’s.

 


#SupportYourLocals
Veel van de sponsoren van onze vereniging worden getroffen door deze crisis. Naast de oproep om alle lokale leveranciers en bedrijven te ondersteunen, willen wij onze sponsoren extra in het zonnetje zetten en onder jullie aandacht brengen.

Een actueel overzicht van onze sponsoren vind je hier.

 

Met sportieve groet, namens het bestuur

Adrie Kemper

Voorzitter

logo

E: voorzitter@etp-zutphen.nl