Laan naar Eme 95, 7204 LZ Zutphen

Coronabeleid 2021

Aanleiding en kader
Doordat corona een infectieziekte uit de categorie A is, heeft de overheid coronamaatrdegelen uitgevaardigd en wordt het fietsen in verenigingsverband (ernstig) beperkt. Sommigen maken zich zorgen over corona en sommigen zijn er onverschillig onder. Voor alle meningen moet ruimte zijn. De wettelijke regels zijn kaderstellend.
 
Binnen de leden leven er verschillende interpretaties hoe de overheid en/of de ETP met de coronamaatrdegelen moet omgaan. Samenvattend heeft de ETP als doel om het fietsen onder leden maximaal te faciliteren (zie statuten), maar binnen de wettelijke kaders. Om duidelijkheid te geven over de criteria waaronder activiteiten in ETP-verband georganiseerd worden, is onderstaand beleid geformuleerd.
 
 
Coronabeleid ETP
    • Activiteiten in ETP-verband worden georganiseerd binnen de wettelijke kaders zoals die op het moment van uitvoering gelden. 
    • Er worden geen aanvullende beperkingen opgelegd zodat het fietsen maximaal wordt gefaciliteerd.
    • De organisator, de trainers, wegkapiteins of bestuursleden hebben geen handhavende taak bij volwassenen. De ETP is geen verlengstuk van de overheid maar heeft tot doel het fietsen onder leden te faciliteren. Volwassenen zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen. Bij jeugd is er wel een handhavende taak voor de begeleiding.
    • Heb respect voor elkaar. Spreek elkaar aan indien nodig of wenselijk maar accepteer ook dat anderen er anders in staan. Probeer groepen te maken van gelijkgezinden. Controleer of iedereen in de groep zich prettig voelt bij de mores in de groep waarmee gefietst wordt.