Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder

“Samen de schouders eronder”

Onder dit motto doet het Bestuur van de Wielersportvereniging ETP een dringende oproep aan al haar leden om zich aan te melden als vrijwilliger.

Waarom deze oproep!
Wielersportvereniging ETP Zutphen wil een vereniging zijn waar alle wielerdisciplines (wielrennen, toerfietsen, mountainbiken, veldrijden en baanwielrennen) aan alle leeftijdscategorieën en uiteenlopende drijfveren, van recreatief tot competitief, aangeboden en beoefend kan worden.
Gezondheid en sportiviteit bepalen “de koers”

Deze ambitie vraagt wel de inzet van veel leden als vrijwilligers, waaraan nu structureel een tekort is.
Geen enkele vereniging, ook Wielersportvereniging ETP niet, kan voortbestaan zonder de inzet en medewerking van vrijwilligers.

Door de commissie Vrijwilligers is geïnventariseerd welke evenementen er georganiseerd worden
en welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden.
Vooral binnen de onderstaande commissies en disciplines worden coördinatoren/vrijwilligers gevraagd. Daarnaast ontstaan er vacatures binnen het Bestuur.

  1. Evenementen en Wedstrijden
  2. Communicatie, ICT en PR
  3. Discipline Toerfietsen
  4. Sponsoring en Kleding
  5. (Leden)Administratie en Financieel
  6. Commissie Facilitair, Clubhuis en Terrein
  7.  Technische Commissie (trainers/begeleiders)
  8. Bestuur

Jouw inzet als vrijwilliger hoeft niet beperkt te blijven tot de inzet in bovenstaande commissies en disciplines. Er zijn binnen ETP veel meer mogelijkheden om je in te zetten voor de vereniging.

Meld (info@etp-zutphen.nl) je aan als vrijwilliger voor de Wielersportvereniging ETP.
De commissie Vrijwilligers neemt contact op en in goed overleg wordt bepaald waar jouw inzet het beste kan plaats vinden binnen de vereniging.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Wielersportvereniging ETP
Commissie Vrijwilligers.