Valincident

Procedure na valincident

Zorg voor (eigen) veiligheid!!

 • Eén persoon neemt de leiding! Maak een rolverdeling: één of meerdere helpen, andere bellen indien nodig.
 • Zet de plek af met behulp van andere clubleden.
 • Denk aan je eigen veiligheid, anders kun je niet helpen.
 • Controleer ABC: Ademhaling, Bewustzijn, Circulatie!
 • In overleg wordt besloten wat te doen. Bij twijfel altijd 112 bellen, zij helpen je verder.
 • Indien fietsen niet meer gaat en geen ambulance nodig is, vervoer naar huis regelen.
 • Indien fiets(en) niet gangbaar zijn,  fiets(en) stallen bij woning in de directe omgeving.
 • Thuisfront op een rustige toon inlichten.
 • Indien de aard van de val het toelaat, rustig terug fietsen met de persoon die gevallen is.
 • Altijd begeleiding van twee ETP-leden. Bij calamiteiten kan er dan gehandeld worden!
 • Het valincident wordt gemeld op de ETP site in een apart register. Melden bij Ronald vd Meer.
 • Na de valpartij wordt er contact opgenomen door de begeleiders die aanwezig zijn geweest bij de valpartij.
 • De toerleider of de clubleden die geassisteerd hebben bij de valpartij maken melding op de site. Hiervoor is een formulier online beschikbaar. Geef op:
  • Wie (is) zijn er gevallen
  • Wat is de schade
  • Wat was de reden
  • Hoe is de afhandeling verlopen
 • Neem na afloop van de rit contact op met de persoon die gevallen is.
 • Eventueel meegaan naar het ziekenhuis, of direct er naar toe gaan. Eerst familie informeren. Informatie over valpartij niet direct op sociale media melden (kan grote onrust geven bij het thuis front!).
 • De gebeurtenis wordt omschreven samen met de ondernomen acties en het eventuele letsel op de ETP site via speciaal nieuw formulier (zie verder). Op deze manier kunnen wij kijken of er (mogelijk) maatregelen zijn die wij kunnen nemen om valpartijen te voorkomen.

Registratie valincident

Om een overzicht te krijgen van het aantal incidenten, én er lering uit te kunnen trekken, is het belangrijk om het incident vast te leggen. Vul hiervoor onderstaand online formulier in  r wat door de verantwoordelijke toerleider of een andere renner uit de groep moet worden ingevuld. De ingevulde gegevens worden automatisch vastgelegd en zijn beschikbaar voor o.a. Ronald van der Meer en Helga Dashorst.