Huishoudelijk Reglement

Hieronder staan het Huishoudelijk Reglement en het Tuchtreglement zoals vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van maandag 16 januari 2017.

Huishoudelijk Reglement ETP 2017

Tuchtreglement ETP 2017