Wegwijs voor actieve leden

Het actieve lidmaatschap van Wielersportvereniging ETP Zutphen kan worden ingedeeld aan de hand van kernactiviteiten, ondersteunende activiteiten en "hand en spandiensten".
Kernactiviteiten hebben betrekking op de organisatie van wielrennen, toerfietsen,  MTB, veldrijden en baanwielrennen.
Met ondersteunende activiteiten zorgen we ervoor dat de organisatie toegerust blijft en kan groeien.
Met "hand en spandiensten" worden activiteiten bedoeld, waarbij clubleden bij gelegenheid inspringen om te helpen bij verenigingsactiviteiten.

Kernactiviteiten

De kernactiviteiten kunnen worden ingedeeld in besturen, coördineren, training geven en begeleiden. Bestuursleden van de Wielersportvereniging ETP Zutphen verzorgen het dagelijks bestuur van de gezamenlijke vereniging en afdelingen. Coördinatoren zorgen ervoor dat alle activiteiten rond trainingen en wedstrijden in samenhang worden uitgevoerd. Gediplomeerde trainers verzorgen de organisatie en uitvoering van de trainingen. Bij de jeugd fietsen volwassen begeleiders, vaak actieve ouders, mee ter ondersteuning van de trainers.

Voor contactgegevens van bestuursleden, coördinatoren, trainers en begeleiders kijk bij contactgegevens. Zij kunnen je meer vertellen over mogelijkheden om je als vrijwilliger in te zetten voor de vereniging

Ondersteunende activiteiten

De ondersteunende activiteiten zijn belegd bij commissies. Voorbeelden van dergelijke commissies zijn de parcourscommissie, de clubhuiscommissie de sponsorcommissie en de communicatiecommissie. Met hun activiteiten verzorgen de commissies de randvoorwaarden waarbinnen de vereniging haar activiteiten kan uitvoeren. De commissies hebben verder een rol in het versterken- en de groei van de vereniging. De commissies binnen ETP Zutphen zijn zelfdragend wat betekent dat ze zelfstandig hun activiteiten uitvoeren.

Voor een compleet overzicht met contactgegevens van commissies en hun leden kijk je bij de contactgegevens van de desbetreffende discipline. Zij kunnen je meer vertellen over mogelijkheden om je als vrijwilliger in te zetten voor een commissie.

Hand- en spandiensten

"Hand- en spandiensten" zijn klussen waarbij leden bij gelegenheid inspringen om te helpen bij verenigingsactiviteiten. Binnen een vereniging als ETP Zutphen blijven altijd klussen bestaan die niet zijn belegd in bestuur en commissies. Het kan gaan om tijdelijke klussen, het ontwikkelen van iets nieuws, het opvangen van uitval, of assistentie bij reguliere activiteiten. Vrijwilligers die zich beschikbaar stellen voor "Hand- en spandiensten", zijn flexibel inzetbaar bij zowel kernactiviteiten als ondersteunende activiteiten. Ze zijn de "verbindingsofficieren"en "kwartiermakers" van de vereniging.

ETP Zutphen voorziet in mogelijkheden voor middelbare scholieren om hun maatschappelijke stage te vervullen. Studenten die een stageopdracht binnen ETP Zutphen willen vervullen, worden aangemoedigd om met het bestuur contact op te nemen.

Balans tussen "halen en brengen"

Het lidmaatschap van ETP Zutphen gaat over wederkerigheid tussen de leden en de vereniging. De vereniging biedt de leden een mooie omgeving om de wielersport te bedrijven. Omgekeerd stellen de leden met hun inzet de vereniging in staat om dat te doen.

"Halen en brengen" worden binnen ETP Zutphen in balans gehouden door aan te sluiten bij de bijzondere kwaliteiten en interesses van de leden. Daarnaast bewaken we met elkaar of de inzet die vrijwilligers leveren behapbaar is, of deze goed verdeeld is en dat vrijwilligers de gelegenheid krijgen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Voor bijzondere prestaties steken we onze waardering niet onder stoelen of banken, als we vinden dat het beter kan, dan spreken we dat uit.