Aangepaste trainingen i.v.m. COVID-19

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal al hebben meegekregen, zijn de meeste maatregelen verlengd tot en met 19 mei. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september. Er is echter wel wat ruimte gekomen voor de jeugdleden. Concreet betekent dit dat de jeugd tot en met 12 jaar onder begeleiding weer in clubverband mag gaan sporten. Voor de jongeren van 13 tot en met 18 jaar mag dit ook als de 1,5 meter regel in acht wordt gehouden.

Als ETP hebben we daarom een protocol gemaakt voor de trainingen van de jeugdleden van 13 t/m 18 jaar. Met dit protocol voldoen we aan de richtlijnen vanuit de overheid en aan de noodverordening.

Lees onderstaand protocol goed door!!! Klik hier voor het protocol in PDF-formaat.

Voorlopig gaan we in mei de trainingen hervatten en aan het einde van de maand zal er een evaluatie plaatsvinden. Hopelijk houdt iedereen zich aan het protocol en kunnen we ook de volgende maanden doorgaan met de trainingen.

NOC/NSF heeft een aantal posters met spelregels uitgegeven die we graag met jullie delen.

 • - hier vind je de spelregels voor de ouders en verzorgers
 • - hier vind je de spelregels voor de sporters

 

Protocol tijdens trainingen

Algemene uitgangspunten: regels overheid (thuisblijven wanneer je niet lekker bent, etc.).

Basisregels jeugdtraining:

 • - Clubgebouw is niet toegankelijk voor sporters, alleen begeleiders/trainers indien nodig (geen wc).
 • - 13 - 18 jaar: 1,5 meter afstand houden
 • - Buiten het terrein max. 2 personen (dus niet in groepen, tenzij familie) reizen naar parcours. Kom je op de fiets? Beperk de groep dan tot 4 fietsers.
 • - Blijkt het niet te lukken volgens de regels, dan stoppen we weer met de trainingen tot de regels verder versoepeld worden.
 • - Indien een jeugdlid zich niet aan de regels kan houden, mag deze niet langer mee trainen.

 

Dat betekent voor de MAANDAG training (uitfietsen) en WOENSDAG training:

 • - Voor de training thuis naar toilet gaan
 • - We hebben per training een COVID-19-toezichthouder, dat is 1 trainer per groep, die toeziet op het naleven van dit protocol, tevens aanspreekpunt voor ouders en gemeente en doet de evaluatie na afloop.
 • - Eventuele vragen voor de COVID-19-toezichthouder graag per mail naar: coordinator.wielrennen@etp-zutphen.nl.
 • - Tijdens een rit met de jeugd mogen wij tijdens een training, dus onder begeleiding van minimaal 2 trainers/begeleiders per groep, in een groep fietsen. De begeleiders zijn als zodanig herkenbaar.
 • - Groepen per trainer 13 - 18 jaar: max. 4 - 6 personen.*
 • - Het motto voor 13 jaar en ouder is ACHTER ELKAAR fietsen en dus niet inhalen en zo 1,5 meter te handhaven.
 • - Opgeven of je wilt komen trainen gaat via dit formulier.
 • - uiterlijk voor zondagavond 19:00 uur voor de training op maandag (zgn. uitfietsen).
 • - uiterlijk voor dinsdagavond 19.00 uur voor de techniektraining op – voorlopig- woensdag.

 

Niet opgegeven is niet trainen!

 

Hoor je niks, kan je komen. Zijn er al te veel, op volgorde van aanmelden, krijg je bericht dat het helaas niet kan. De capaciteit van het aantal trainers is beperkt.

 

*  Na elke training wordt geëvalueerd of bijstelling nodig of mogelijk is.