Vereniging

Wielersportvereniging ETP Zutphen is ontstaan uit de Wieler- en Toervereniging ETP Zutphen, die opgericht is in 1957.

Inmiddels is wielersportvereniging ETP Zutphen uitgegroeid tot een omvang van ca. 400 leden. Wielerliefhebbers van jong tot oud  treffen elkaar bij ETP Zutphen. Bij ETP Zutphen kun je wielrennen, toerfietsen, mountainbiken, veldrijden en baanwielrennen.

ETP Zutphen streeft er naar om de vijf disciplines, de verschillende leeftijden en ambities elkaar onderling te laten versterken en zo voor elke fase in een wielerloopbaan een aantrekkelijke vereniging te zijn.

Doelstellingen van de vereniging

Wielersportvereniging ETP Zutphen stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de wielersport in de meest uitgebreide zin.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door ondermeer:

  • Voor elk te beoefenen tak van wielersport de oprichting van een afdeling te bevorderen
  • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de afdelingen
  • Het inschrijven bij landelijk opererende koepelorganisaties die zich bezig houden met de wielersport w.o. KNWU en NTFU
  • Het werven en aangaan van overeenkomsten partnerschappen waar onder sponsorovereenkomsten  
  • Het beheer van de eigendommen van de vereniging
  • Het beheren van het gezamenlijke verenigingsorgaan
  • De aanschaf van de club/sponsorkleding
  • Het beheer van het clubgebouw en parcours