Organisatie

De organisatie van Wielersportvereniging ETP Zutphen komt schematisch tot uitdrukking in het onderstaande organogram.

Organisatie

Toelichting op de structuur
Leden van de vereniging, die zich met wielersport bezig hielden, hebben de Wielersportvereniging ETP Zutphen opgericht.

In de Ledenvergadering van de Wielersportvereniging ETP Zutphen zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het vijf koppige Bestuur van de Wielersportvereniging ETP Zutphen en is verantwoording schuldig aan de Ledenvergadering.

De bestuursleden hebben de volgende functies : Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Bestuurslid Weg en Bestuurslid Off Road.

Daarnaast hebben de bestuursleden ook nog een portefeuille met daarin de diverse commissies en disciplines, zie onderstaande tabel  :

Functie Portefeuille
Voorzitter Commissie Evenementen/Wedstrijden
Secretaris Commissie Facilitair
Penningmeester Commissie (leden) Administratie / Financieel
Bestuurslid weg Disciplines Wielrennen / Toerfietsen / Baanwielrennen , Commissie Sponsoring/Kleding
Bestuurslid Off Road Disciplines Mountainbiken / Veldrijden, Commissie Communicatie/ICT & PR, Technische Commissie (Hoofd)trainers

 

 

 

 

 

 

Alle wielersportactiviteiten van de Wielersportvereniging ETP zijn ondergebracht in 5 wielersportdisciplines, namelijk Wielrennen, Toerfietsen, MTB, Veldrijden en Baanwielrennen. Over de Disciplines heen wordt het technisch beleid uitgezet door de technische commissie met daarin de Hoofdtrainers.

Vereniging en Bestuur worden ondersteund door 5 commissies, namelijk de commissie communicatie/ICT & PR, de commissie facilitair (clubparkoers en clubhuis), de commissie sponsoring/kleding, commissie evenementen/wedstrijden en de commissie (leden)administratie/financieel.