Laan naar Eme 95, 7204 LZ Zutphen

Organisatie

De organisatie van Wielersportvereniging ETP Zutphen komt schematisch tot uitdrukking in het onderstaande organogram.

 

Toelichting
In de algemene ledenvergadering van de Wielersportvereniging ETP Zutphen zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt minimaal gevormd door een vijf koppig bestuur en is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering.

De bestuursleden hebben de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid Weg, bestuurslid Offroad en bestuurslid Jeugd

Daarnaast hebben de bestuursleden ook nog een portefeuille met daarin de diverse commissies en disciplines.

Meer informatie vind je op deze pagina.

Disciplines
Alle wielersportactiviteiten van de Wielersportvereniging ETP zijn ondergebracht in 5 wielersportdisciplines, namelijk wielrennen, toerfietsen, mountainbiken, veldrijden en baanwielrennen. Over de disciplines heen wordt het technisch beleid uitgezet door de technische commissie met daarin de hoofdtrainers.

Commissies
Vereniging en Bestuur worden ondersteund door 9 commissies, namelijk de commissies Communicatie, ICT, Vrijwilligers, Clubparcours, Clubhuis, Sponsoring, Kleding, Evenementen/Wedstrijden, (Leden)Administratie/Financieel en Technische Commissie (hoofd)trainers.

Meer informatie vind je op deze pagina.

Huishoudelijk Reglement / Tuchtreglement
Hieronder staan de actuele versies van het “Huishoudelijk Reglement” en het “Tuchtreglement” zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering.