Laan naar Eme 95, 7204 LZ Zutphen

Bestuursleden

Naam:  Vincent Persoon
Functie:  Voorzitter
Portefeuille:  Commissies Evenementen/Wedstrijden, Vrijwilligers
E-mail:  voorzitter@etp-zutphen.nl

Naam:  Ronald Liefhebber – de Haan
Functie:  Secretaris
Portefeuille:  Commissies ICT, Sociale media, Ledenadministratie
E-mail:  secretaris@etp-zutphen.nl

Naam:  André Kulman
Functie:  Penningmeester
Portefeuille:  Commissies Clubhuis kantine, Evenementen
E-mail:  penningmeester@etp-zutphen.nl

Naam:  Gerald Oldeman
Functie:  Bestuurslid Offroad, Veldrijden en Mountainbiken
Portefeuille:  Commissies Clubparcours, Sponsoring en Technische Commissie (Hoofd)trainers
E-mail:  bestuur.offroad@etp-zutphen.nl

Naam:  Ton Kuipers
Functie:  Bestuurslid Weg, Wielrennen
Portefeuille:  Redactie Nieuwsbrief
E-mail:  bestuur.weg@etp-zutphen.nl

Naam:  <vacant>
Functie:  Bestuurslid Algemeen / Jeugd
Portefeuille:  Commissies Communicatie, Clubhuis
E-mail:  bestuur.jeugd@etp-zutphen.nl

Ereleden

Dhr. W.H.M Beuseker (Oud voorzitter)

Dhr. E.T. van den Breemen (Oprichter)

Dhr. H.E.A. van den Breemen (Oprichter)

Dhr. J. Haveman (Oud bestuurslid)

Dhr. Joop Holthausen (Oud voorzitter)

Dhr. Stan Hompe (Oud voorzitter)

Dhr. Jannes van Santen (Oud secretaris)

Leden van Verdienste

Dhr. Jan Arends

Mevr. J.C. Burger

Dhr. J.W. Burger

Dhr. Arie Garritsen

Dhr. Gerard Lam

Dhr. Freddy Linnenbank

Dhr. Evert Olthuis

Dhr. Gé Tijhaar

Dhr. John Zennipman

Uit het huishoudelijke reglement.
Klik hier voor het volledige reglement.

Hoofdstuk 3 Leden en donateurs
Artikel 4
1.  ……
2. Lid van Verdienste en Ere lid

a. Een Lid van Verdienste en een Ere lid is een natuurlijk persoon die zich voor de Vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en daartoe wordt benoemd door de Algemene Vergadering op basis van een gemotiveerd voorstel van het Bestuur dat gedragen wordt door tenminste 50 % van het aantal uitgebrachte stemmen;

b. Een lid van de Vereniging kan tot Lid van Verdienste benoemd worden indien hij of zij een algemeen duidelijk herkenbare, benoembare en duurzame bijdrage gedurende een periode van tenminste zeven jaar aan de Vereniging heeft geleverd.

c. Een lid van de Vereniging kan tot Ere lid benoemd worden indien hij of zij gedurende langere tijd, tenminste een periode van tien jaar, een bijdrage aan de Vereniging heeft geleverd die algemeen duidelijk herkenbaar is en de continuïteit en vooruitgang van de Vereniging ten goede is gekomen.