Historie

Verleden; van Empe naar Zutphen

Wielersportvereniging ETP Zutphen dankt haar ontstaan aan een aantal enthousiaste jonge wielrenners die onder de bezielende leiding van fietsenmaker Jan Zeegers uit Empe op 11 februari 1957 een wielerclub oprichtten.

Emper Tourploeg

Emper Tourploeg
De eerste omlopen vonden dan ook in Empe plaats, vandaar de naam Emper Tour Ploeg. Midden jaren 70 verhuisde de club naar de Hoven, alwaar een eigen clubparcours met een eigen clubhuis in gebruik werd genomen. De Miete, zo heette het clubgebouw, is nog steeds een mythe bij verschillende oud-renners.

In die jaren waren Gert Bongers en Henk Lubberding lid van ETP Zutphen. Om zich verder te ontwikkelen stapten zij over naar o.a. de Adelaar in Apeldoorn.

Halverwege de jaren tachtig verhuisde de ETP naar industrieterrein De Mars, alwaar vele wedstrijden op een eigen clubparcours werden verreden. Ook hier was de vereniging weer in het bezit van een eigen clubgebouw. Oud- profs als Harry Rozendal (Panasonic) en Jans Koerts (o.a. Rabobank, Skil Shimano, Farmfrites, Cofidis) draaiden hier hun eerste rondjes. Begin jaren negentig moest ETP Zutphen opnieuw verhuizen. Inmiddels maakte de wielervereniging tesamen met de toerafdeling deel uit van de Wieler- en Toervereniging ETP Zutphen, kortweg ook wel Omni-vereniging ETP Zutphen genoemd.

Het nieuwe clubhuis Wielerpark werd gehuisvest aan de Laan naar Eme op het sportpark Zuidveen, nabij de voetbalvelden van Be-Quick en Zutphania, echter nu zonder eigen parcours. Dat zorgde voor een flinke ledendip.

Dankzij de inspanningen van een aantal enthousiaste leden groeide met name de jeugdafdeling de laatste jaren weer uit tot één van de grootste van Oost Nederland. Naast een wielerafdeling kent de jeugdafdeling ook een eigen MTB-afdeling. Hoogtepunten in het bestaan van de vereniging waren o.a.:

  • Het afleveren van de profs Harry Rozendal (A-prof), Jans Koerts (A-prof) en Sjoerd Botter(B-prof)
  • De profronde van Zutphen begin jaren '80
  • De aankomst van de Ronde van Nederland begin jaren '80
  • Het mede organiseren van het kampioenschap van Nederland 1988 en 1989 op de Posbank.
  • De vele criteriums, waarvan de Ronde van Zutphen en de Ronde van Warnsveld nog jaarlijkse hoogtepunten zijn.
  • Last but not least. De medewerking aan de Vuelta-week in 2009 bij de start van de Ronde van Spanje. De Wieler- en Toervereniging ETP Zutphen speelde daarbij op wielergebied met haar know-how een grote rol.

Heden; onderlinge kruisbestuiving en een eigen parcours

In 2014 formuleerde ETP een Missie en Visie, die ervan uitgaat dat een aantrekkelijke wielersportomgeving ontstaat door wisselwerking tussen verschillende motivaties, generaties en disciplines. Dit betekent ook dat talentontwikkeling binnen ETP steeds sportiviteit, gezondheid en onderling respect als vertrekpunt neemt.

Om aan deze Missie en Visie inhoud te geven ligt binnen ETP de focus anno 2015 op twee grote opgaven. De eerste betreft de samenvoeging van 3 statutaire verenigingen tot 1 vereniging. Vanuit het motto “eenheid in verscheidenheid” moeten zo eenheid van sturing en samenhang in de organisatie bevorderd worden. De verwachting is dat dit proces in 2015 z’n beslag gaat krijgen.

Verder is er in de afgelopen 2 jaar hard gewerkt aan de totstandkoming van een eigen MTB en veldritterrein. Dit veldritparcours vervult een belangrijke bindende functie in de jaarcyclus van de wielersport en tussen de verschillende geledingen binnen de vereniging. In 2015 zal de exploitatie en het beheer van het parcours verder bestendigd en uitgebouwd worden.

Toekomst; bestendiging en groei

De geschiedenis heeft bewezen dat ETP Zutphen een vitale vereniging is. Ca. 400 leden vinden in ETP Zutphen een plezierige omgeving om in toer-of wedstrijdverband te fietsen. Een aanzienlijk deel van hen zet zich tevens als vrijwilliger in om alle verenigingsactiviteiten uit te voeren. In de komende jaren gaat de vereniging investeren in het bestendigen en versterken van de organisatiestructuur.

Trainers worden opgeleid en de opzet van de trainingen zal worden geprofessionaliseerd. Tevens zal wedstrijdparticipatie worden bevorderd door vervoer en wedstrijdplanning te faciliteren. De onderlinge wisselwerking tussen de 5 disciplines zal worden bevorderd.

Verder zal actieve deelname van leden aan vrijwilligersactiviteiten binnen de vereniging worden gestimuleerd. Met een aantrekkelijke website en clubblad zal de communicatie sterk verbeteren. Als de inspanningen van de vereniging beloond worden met een groei van het ledental, dan kan een nieuwe stip op de horizon worden gezet.