Laan naar Eme 95, 7204 LZ Zutphen

Algemene Ledenvergadering 2021

Het einde van een in alle opzichten bijzonder jaar is in zicht.

Het is gebruikelijk om aan het eind van het jaar een uitnodiging te versturen voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Wielersportvereniging ETP Zutphen. De ALV staat al jaren gepland in januari, aan de start van een nieuw wielerjaar.
Het bestuur wil in de ALV graag een toelichting geven en verantwoording afleggen over het verenigingsjaar 2020 van Wielersportvereniging ETP Zutphen. Wij willen dan ook de plannen voor 2021 presenteren.
Echter “Corona” maakt dat dit niet op een veilige en verantwoorde manier mogelijk is. We stellen daarom voor de ALV zeker met vier maand uit te stellen.

Conform ons huishoudelijk reglement moet het bestuur binnen twee maanden na afloop van het verenigingsjaar een Algemene Vergadering uitschrijven, wat gezien de omstandigheden niet gaat lukken. Mochten er bezwaren tegen dit uitstel zijn dan graag een reactie naar het bestuur. Zodra het mogelijk is om fysiek een ALV te organiseren willen we dat graag op een veilige manier weer oppakken. We hopen dat dit in mei 2021 mogelijk is.

Het bestuur gaat intussen wel door met de voorbereidingen van deze ALV, waarin ook een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet zullen worden. Het vaststellen van de contributie voor het nieuwe jaar is ook altijd een agendapunt. Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor 2021 niet te wijzigen. Om de clubfinanciën in balans te houden willen we de contributie zoals gebruikelijk in februari gaan innen. Als je hier bezwaar tegen hebt of graag een betalingsregeling hiervoor af wil spreken vragen we je hierover contact op te nemen met de penningmeester van de ETP: penningmeester@etp-zutphen.nl

Deze week is er een belangrijke mail met betrekking tot de ledenraadpleging uitgegaan! Binnenkort volgt een mailing over openstaande vacatures voor belangrijke posities binnen de vereniging. We willen jullie vragen hier op sportieve en verantwoorde wijze notitie van te nemen. Wij vragen jullie nadrukkelijk om deelname en ons te helpen de vacatures te vullen. Als je niet zelf daar wat in kunt betekenen, dan ken je wellicht iemand anders.

De wielersportvereniging staat voor “plezier passie prestatie”. Deze hebben in het afgelopen jaar zwaar onder druk gestaan. Het is ons voornemen om als de omstandigheden dat toelaten een ETP familiefeest te organiseren. Wellicht kunnen we daarmee een deel van onze sportieve tekortkomingen van het afgelopen jaar herstellen.

Tot slot willen we jullie allen fijne kerstdagen toewensen, wensen we je een goede afsluiting van 2020 en een fris, gezond en sportief 2021.

Met sportieve groet, namens het bestuur

Adrie Kemper

Voorzitter

logo

Laan naar Eme 95
7204 LZ  Zutphen
E:  voorzitter@etp-zutphen.nl